Our Story

สวัสดีครับ ผมคือ Click Classes ผมทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมอาจารย์ และนักเรียน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเข้าถึงความรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ก่อนที่จะถือกำเนิดผมขึ้นมา ผู้สร้างผมได้เล็งเห็นปัญหาสำคัญของช่องทางการเรียนรู้ในประเทศเรา ว่ายังมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน ในเรื่องของเวลาที่มีจำกัดในแต่ละวันของผู้เผยแพร่ความรู้และผู้เรียน เรื่องของสถานที่ ที่มีข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียน ระยะทางในการเดินทางไปศึกษาความรู้จากแหล่งที่เราสนใจ

เรื่องราวทั้งหมดนี้เคยเป็นเรื่องยากสำหรับคนธรรมดาอย่างเรา ๆ การที่จะได้เรียนในภาควิชา ที่ตอบโจทย์ความต้องการ หรือแม้กระทั่งการที่จะได้ลองทำแบบทดสอบวัดความรู้สักวิชาหนึ่ง แต่ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้พรมแดน ข้อจำกัดต่าง ๆ ได้หายไป ตอนนี้ทุกคนสามารถเรียนกับผู้มีองค์ความรู้ จากทั่วทุกมุมของประเทศ และผู้มีองค์ความรู้เหล่านั้นยังสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในสาขาที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ ให้กับคนที่สนใจ Click Classes เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กไทย ให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเราทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ ที่พร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นคว้าได้เสมอ ทุกที่ ทุกเวลา เราได้พัฒนาระบบ ให้รองรับการใช้งานได้จาก Computer และ Smartphone ทั้งระบบ iOS และ Android
Click Classes จะมุ่งมั่นและพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ มอบให้กับผู้ที่ใฝ่แสวงหาความรู้เช่นนี้ตลอดไป.....เพราะพลังแห่งการสร้างสรรค์ไม่มีวันเหือดหายไปจากสายเลือดของพวกเรา